Sekretesspolicy

SEKRETESSKYDD

Kund hos Ostrosafe

Du blir registrerad som kund i samband med köp av produkt eller produktpaket. Vid köp krävs följande uppgifter av kunden: Arbetsplats och/eller kundens eget namn, näradress eller arbetsplatsadress, postnummer, postanstalt, e-postadress och telefonnummer.

 

Behandling av personuppgifter

Ostrosafes kundregister är konfidentiellt; uppgifterna överlåts inte till någon annan part. Kunden har rätt att förbjuda Ostrosafe från att skicka  e-post eller sms till kunden i direktmarknadsföringssyfte.

REGISTERBESKRIVNING

 

Registeransvarig

 

Ostrosafe Oy Ab
Handelsvägen 25 – 27, 65610 Korsholm
E-post: Info@ostrosafe.fi
FO-nummer: 2477313-9

 

Registrets namn

Ostrosafe Oy Ab:s kundregister.

 

Registrets syfte

Ostrosafe Oy Ab använder registret för att sköta kundförhållandena till Ostrosafe Oy Ab:s  kunder. Registret används inte utan kundens samtycke till Ostrosafes direktmarknadsföring.

 

Registrets innehåll

  • Kundens personuppgifter (företagsnamn, förnamn, släktnamn)
  • Kundens kontaktuppgifter (arbets- eller hemadress, telefonnummer, faxnummer, e-post)
  • Kundens beställning av Ostrosafes nyhetsbrev
  • Köphistoria
  • Köpta produkter
  • Beställningsdatum
  • Betalningssätt, referensnummer

 

Utlämnande av uppgifter och sekretesskydd

Uppgifter utlämnas inte till utomstående annat än baserat på myndighets- och lagstadgade krav. Uppgifterna finns sparade i Ostrosafe Oy Ab:s private molntjänst och endast Ostrosafes personal har tillgång till denna. Tilläggsuppgifter om vårt kundregister fås från ovannämnda adress.